Jogtanácsos

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet jogtanácsos munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2021. május 9.

A leendő munkatárs feladatai:

 • önkormányzati rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítése,
 • az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal peres és nem peres ügyeiben jogi képviselet ellátása, különösen közigazgatási perekben, fizetési meghagyásos eljárásokban,
 • szerződések előkészítése, jogi véleményezése, ellenjegyzése,
 • a Képviselő-testület és bizottságai ülésére készített előterjesztések készítése, jogi véleményezése,
 • általános jogi támogatás biztosítása a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek.

Elvárások

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • jogi szakvizsga,
 • együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
 • döntésképesség,
 • önálló munkavégzés,
 • jó kommunikációs készség írásban és szóban,
 • a kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás ismerete,
 • önkormányzati tapasztalat hasonló területen.

Mit kínálunk

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55.000,- Ft.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk emelt cafeteria juttatást.
 • Budapest közlekedési bérlet.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget biztosítunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok folytatására és az önképzésre.

A pályázat benyújtásának menete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „Jogtanácsos”.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu/palyazatok weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 09.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában: Elektronikus úton Wimmer-Kredon Krisztina részére a wimmer.krisztina@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzői Referatúra részére, zárt borítékban 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. címre.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wimmer- Kredon Krisztina nyújt a  06-1/458-3060 telefonszámon.

 

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

jelentkezés az állásra


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Adatkezelési irányelvek
Elfogadom az Adatkezelési irányelveket