JOGTANÁCSOS

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet JOGTANÁCSOS munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2023. szeptember 15.

 Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

 

JOGTANÁCSOS

munkakör betöltésére

 

 

A leendő munkatárs feladatai:

 • önkormányzati rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítése;
 • közreműködés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal peres és nem peres ügyeiben (jogi képviselet ellátásában, különösen közigazgatási perekben, fizetési meghagyásos eljárásokban);
 • szerződések előkészítése, jogi véleményezése, ellenjegyzése;
 • jogi szakvélemények, állásfoglalások készítése;
 • a Képviselő-testület és bizottságai ülésére készített előterjesztések készítése, jogi véleményezése;
 • általános jogi támogatás biztosítása a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek.

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Felsőoktatásban szerzett jogász szakképzettség.
 • Jogi szakvizsga.
 • Felhasználó szintű számítógépes ismeretek.
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség).

 

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • kiváló kommunikációs készség szóban és írásban,
 • eredménycentrikus gondolkodás,
 • önálló munkavégzés, döntésképesség,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • teherbírás, kitartás,
 • precíz munkavégzés,
 • proaktivitás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen – önkormányzatnál – szerzett munkatapasztalat,
 • LocLex rendszer használatában való jártasság,
 • az általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás ismerete,
 • közszolgálati munkajogban való jártasság.

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 75.600 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • Cafeteria juttatást biztosítunk emelt összegben, próbaidő alatt is.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.
 • Szakmailag egymást támogató munkakörnyezet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 15.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 29.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Kérjük az e-mail tárgyában megjelölni a munkakör megnevezését: „jogtanácsos”

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatást dr. Bartos Diána Petra aljegyző, jogi csoportvezető nyújt a +36/1 458-3111 telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.