JOGI REFERENS (KODIFIKÁTOR)

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet JOGI REFERENS (KODIFIKÁTOR) munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2024. január 7.

 

 

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

 

JOGI REFERENS (KODIFIKÁTOR)

munkakör betöltésére

 

A leendő munkatárs feladatai:

 • A Képviselő-testület és bizottságai ülésére készített előterjesztések jogi és törvényességi véleményezése, előterjesztések készítése.
 • Döntésre előkészíti a képviselő-testület által megalkotni tervezett rendeleteket, különös tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet rendelkezéseire.
 • Gondoskodik a képviselő-testület által megalkotott rendeletek kihirdetéséről, közzétételéről, az egységes szerkezetű rendeletek elkészítéséről. Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszer kezelése és használata.
 • Közjogi szervezetszabályozó eszközök készítése, szerződések készítése, jogi véleményezése, ellenjegyzése.
 • A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei munkájának jogi támogatása.

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Felsőoktatásban szerzett jogász szakképzettség
 • Szakvizsga
 • Szabályozási (kodifikátor) szakjogász
 • Felhasználó szintű számítógépes ismeretek.
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség).

 

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs készség szóban és írásban,
 • önálló munkavégzés, döntésképesség,
 • problémamegoldó képesség,
 • teherbírás, kitartás,
 • precíz munkavégzés,
 • proaktivitás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga,
 • hasonló területen – önkormányzatnál – szerzett munkatapasztalat,
 • LocLex rendszer használatában való jártasság,
 • az általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás ismerete,
 • közszolgálati munkajogban való jártasság.

 

 

 

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 75.600 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • Cafeteria juttatást biztosítunk emelt összegben, próbaidő alatt is.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.
 • Szakmailag egymást támogató munkakörnyezet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 7.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január 20.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Sárközi Anita részére a sarkozi.anita@budavar.hu e-mail címen keresztül.

 

Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezését: „jogi referens – kodifikátor”

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatást dr. Bartos Diána Petra aljegyző, jogi csoportvezető nyújt a +36/1 458-3111 telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.