JOGI REFERENS

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet JOGI REFERENS munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2023. március 20.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

 

JOGI REFERENS

munkakör betöltésére

 

 

A leendő munkatárs feladatai:

 • A Képviselő-testület és bizottságai ülésére készített előterjesztések jogi és törvényességi véleményezése, előterjesztések készítése.
 • A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei munkájának jogi támogatása.
 • Közjogi szervezetszabályozó eszközök készítése, szerződések készítése, jogi véleményezése, ellenjegyzése.
 • Rendeletalkotási folyamatokban való részvétel; Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszer kezelése és használata.
 • Egyes peres és nem peres eljárásokban való jogi képviselet nyújtása.

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Felsőoktatásban szerzett jogász szakképzettség.
 • Felhasználó szintű számítógépes ismeretek.
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség).

 

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs készség szóban és írásban,
 • önálló munkavégzés, döntésképesség,
 • problémamegoldó képesség,
 • teherbírás, kitartás,
 • precíz munkavégzés,
 • proaktivitás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga,
 • hasonló területen – önkormányzatnál – szerzett munkatapasztalat,
 • LocLex rendszer használatában való jártasság,
 • az általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás ismerete,
 • közszolgálati munkajogban való jártasság.

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 75.600 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.

 

 • Cafeteria juttatást biztosítunk emelt összegben, próbaidő alatt is.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.
 • Szakmailag egymást támogató munkakörnyezet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 20.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Kérjük az e-mail tárgyában megjelölni a munkakör megnevezését: „jogi referens”

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatást dr. Bartos Diána Petra aljegyző, jogi csoportvezető nyújt a +36/1 458-3111 telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.