JEGYZŐ

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet JEGYZŐ munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2023. február 28.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere

pályázatot hirdet

 

JEGYZŐ

munkakör betöltésére

 

 

Feladatkör:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint az egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása. A Budavári Polgármesteri Hivatal vezetése.

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség és legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A polgármester közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, munkakörre vonatkozó foglalkozásegészségügyi alkalmasság, vagyonnyilatkozat-tétel).
 • MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete.
 • Legalább ötéves önkormányzati igazgatásban szerzett tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • stratégiai szemléletmód
 • vezetési-szervezési készség
 • folyamatmenedzselés
 • döntésképesség, felelősségvállalás, következetesség
 • szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret
 • hatékony problémamegoldó képesség
 • kiváló kommunikációs képesség, együttműködő képesség
 • újítási képesség
 • motiválás képessége

 

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább hároméves jegyzői tapasztalat
 • jogi szakvizsga
 • felhasználói szintű ASP, Loclex, anyakönyvi, választási szakrendszerek ismerete
 • B kategóriás jogosítvány

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályozók alapján járnak.
 • A Hivatalban jelenleg a köztisztviselői illetményalap 63.000 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint lehetőség célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk a Hivatal munkatársainak szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél, továbbá a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke.
 • Nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 84-87. §-ban meghatározott összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
 • A legalább kétéves közigazgatási szakmai gyakorlat igazolása.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 26.

 

 

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni: „jegyzői pályázat”.

 

Személyesen: a Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül a polgármester részére (hétfőtől csütörtökig – 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „jegyzői pályázat”.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár Enikő polgármesteri kabinetvezető nyújt a +36/1-458-3140-es telefonszámon.

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott jelöltek személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott pályázati anyagok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. A jegyzőt a polgármester nevezi ki határozatlan időre, hat hónap próbaidő kikötésével.

 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.