IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

HATÁRIDŐ

2022. június 21.

A leendő munkatárs a feladatai:

 • Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása.
 • Üzletek és kereskedők nyilvántartása, az üzletek éjszakai nyitva tartásának engedélyezése.
 • Telepek, az alkalmi rendezvények nyilvántartásba vételével, zenés, táncos rendezvények, vásárok/piacok engedélyezésével, helyi termelői piacok és bevásárlóközpontok nyilvántartásba vételével is.
 • Feladatai közé tartozik még a kereskedelmi hatósági ellenőrzések végzése, hivatalból hatósági eljárások indítása, nyilvántartó programok naprakész kezelése, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése.
 • Közös ellenőrzéseket szervez majd társhatóságokkal és szoros kapcsolatot tart fenn a többi ellenőrzésre jogosult hatósággal.

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Az ideális jelölt rendelkezik felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettséggel; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítéssel, vagy kormányablak ügyintézői vizsgával.
 • együttműködő, felelősséggel tud önálló munkát végezni;
 • rugalmas, jól kommunikál;
 • proaktívan vesz részt a folyamatokban;
 • terhelhető és jól tud csapatban dolgozni;
 • ezen felül rendelkezik a közigazgatásban azonos munkakörben szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalattal (önkormányzatnál vagy kormányhivatalnál);
 • ismeri a szakterületre vonatkozó jogszabályi hátteret és a nyilvántartásokat;
 • megfelel a kötelező jogszabályi feltételeknek (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tétel).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Előnyt jelent számunkra, ha van tapasztalata önkormányzatoknál, állami szférában hatósági területen végzett munkában;
 • részt vett testületi döntést előkészítő munkában.

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 63.000 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 4.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) zárt borítékban. Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezést: „igazgatási ügyintéző”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Takács Anikó irodavezető nyújt a 06-1/458-3075 telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozott idejű (GYES-en lévő távolléte, előreláthatólag 2023. 07. 31-ig), teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor három hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.