Aljegyző

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere pályázatot hirdet Aljegyző munkakör betöltésére

HATÁRIDŐ

2021. december 3.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere

pályázatot hirdet

 

Aljegyző

munkakör betöltésére

 

Feladatkör:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2)-(3) bekezdése alapján, a jegyző helyettesítése, továbbá a jegyző által meghatározott feladatok elvégzése.

Az Aljegyző látja el a Jogi Csoport vezetését, feladata, hogy biztosítsa a jogi, törvényességi ellenőrzést, valamint előkészítse a Polgármester és a Jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó döntéseket a Hivatal és az  intézmények tekintetében.

 

Alkalmazási feltételek:

 • Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik.

A polgármester közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

 • A kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés,
 • Legalább 2 éves Önkormányzati gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett tapasztalat

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • stratégiai szemléletmód
 • vezetési-szervezési készség
 • döntésképesség
 • motiválás képessége

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályozók alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55.000.- Ft.
 • Budapest közlekedési bérlet.
 • A jogszabályban foglaltak szerint lehetőség célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • A munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu/karrier weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.
 • Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „aljegyzői pályázat”

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 03.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 21.

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), Váradiné Naszályi Márta polgármester részére, zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „aljegyzői pályázat”.

 

Személyesen: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „aljegyzői pályázat”.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh Mónika jegyző nyújt a +36 1 458-3076-os telefonszámon.

Az aljegyzőt a polgármester nevezi ki határozatlan időre, próbaidő kikötésével. Az aljegyző vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

jelentkezés az állásra


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Adatkezelési irányelvek
Elfogadom az Adatkezelési irányelveket