ALJEGYZŐ

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere pályázatot hirdet ALJEGYZŐ munkakör betöltésére

HATÁRIDŐ

2022. július 25.

Feladatkör:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2)-(3) bekezdése alapján a jegyző helyettesítése, továbbá a jegyző által meghatározott feladatok elvégzése; valamint a Vagyonhasznosítási Iroda vezetői feladatainak ellátása.

 Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség és legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A polgármester közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tétel).

 Előnyt jelentő kompetenciák:

 • stratégiai szemléletmód
 • vezetési-szervezési készség
 • döntésképesség, következetesség
 • motiválás képessége

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályozók alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 63.000 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint lehetőség célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • A munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: a szemelyugy@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Személyesen: a Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „aljegyzői pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh Mónika jegyző nyújt a +36 1 458-3076-os telefonszámon.

Az aljegyzőt a polgármester nevezi ki határozatlan időre, próbaidő kikötésével. Az aljegyző vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.