2021. október 8. 12:31

Bérleti díj kedvezmény

Az Önkormányzat a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségre 2021. szeptember 15. napján érvényes bérleti szerződéssel rendelkező azon bérlő részére, aki a bérleményben a 3. pontban meghatározott termékkörök értékesítésére irányuló, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó kereskedelmi tevékenységet folytat, 2021. október 1. napjától a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig, de legkésőbb 2022. március 31. napjáig esedékes bérleti díjra kedvezményt ad, amennyiben

1. a bérlő kérelmet nyújt be a kedvezmény érvényesítésére vonatkozóan és

2. nyilatkozattal vállalja, hogy

a) a 2021. október 01. napján fennálló foglalkoztatotti létszámát 2022. március 31. napjáig folyamatosan fenntartja – ide nem értve a foglalkoztatási jogviszony munkavállaló kezdeményezésére történő megszüntetését,
b) a foglalkoztatottak részére a (munka)bért megfizeti, és
c) Kerületkártya elfogadóhelyként a jogosultsággal rendelkező I. kerületi polgárok – kártyabirtokosok – számára kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít, és

3. a bérlő a bérleményben az alábbi termékkörök valamelyikének értékesítésére irányuló kereskedelmi tevékenységet 2021. szeptember 15. napján jogszerűen folytatta és ennek fennállását a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja:
– meleg-, hideg étel,
– cukrászati készítmény, édesipari termék,
– díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru,
– emlék- és ajándéktárgy,

ide nem értve a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletet, valamint a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletet.

A kedvezmény mértéke az érvényes bérleti szerződésben meghatározott, havonta fizetendő nettó bérleti díj 50%-a.

A kérelem benyújtási határideje meghosszabbodott, a kérelem benyújtására legkésőbb 2022. január 15. napjáig van lehetőség, a határidő jogvesztő.
Azon bérlők esetében, akik a bérleti díjkedvezményre való jogosultságot legkésőbb 2021. október 31. napjáig igazolták, a kedvezmény 2021. október 1. napjától visszamenőleg is érvényesíthető, egyéb esetben a díjkedvezmény megállapítására a feltételek igazolását követő hónap első napjától kerül sor. A módosított rendelkezések a már benyújtott kérelmek esetében is alkalmazandók.

A benyújtandó iratok:
1.     a magánszemély bérlő vagy a jogi személy/jogi személyiség nélküli bérlő cégvezetésre/törvényes képviseletre jogosult képviselője által cégszerűen aláírt kérelem,
2.     cégszerűen aláírt egyoladalú kötelezettségvállaló nyilatkozat a 2. pontban felsorolt feltételek teljesítéséről,
3.    igazolás a 3. pontban meghatározott tény fennállásáról, melyhez csatolni kell a 2021. szeptember 15-ei pénztárgép nyitó és záró bizonylatot.

A benyújtás módja:
1.     személyesen a Budapest Főváros I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) ügyfélfogadási időben – H: 14:00 – 18:00, Sze.: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00
2.     postai úton (postacím: 1250 Budapest, Pf. 35.)
3.     elektronikusan a lang.orsolya@budavar.hu e-mail címre vagy hivatali kapun keresztül.

2024. június 18. 20:29

FIGYELEM! HŐSÉGRIADÓ!  A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2024. június 19-én (szerda) 00:00 órától 2024. június 22-én (szombat) 24:00 óráig III. fokú...