Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Az 2009. évi XXIX törvény bevezette az azonos nemű párok között bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének lehetőségét.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot személyesen kell bejelenteni a hatáskörrel felruházott anyakönyvvezető előtt. A bejelentésről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

A bejelentéshez szükség van:
1. a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők személyes megjelenésére
2. érvényes személyazonosító igazolványára és lakcímet igazoló hatósági igazolványára
3. születési anyakönyvi kivonataikra
4. az elvált, özvegy családi állapotot igazoló anyakönyvi okiratra, vagy jogerős bontóperes ítéletre.

A jegyzőkönyv a felvétel napjától számított 1 évig érvényes

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének időpontját az anyakönyvvezető a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki a jegyzőkönyv érvényességi idején belül.

A kapcsolat létrehozásához nem ír elő jogszabály kötelező várakozási időt.

Általánosságban elmondható, hogy a külföldi félnek igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényi akadálya nincs. Ezt az igazolást a magyar jog tanúsítványnak nevezi. A tanúsítványt hatóság állítja ki. Ezzel kapcsolatos információért a külföldi fél forduljon saját hazájában a hatósághoz vagy külképviseletének konzulátusához. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (a továbbiakban OFFI, Budapest VI. Bajza u. 52.), valamint külföldön a magyar külképviselet konzulátusa.

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral tervezett élettársi kapcsolat létesítése esetén további eljárásokra is szükség lehet.

Amennyiben a külföldi fél nem ért, nem beszél magyarul, az eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. Tolmács nem lehet az élettársi kapcsolatot létesítő fél maga, vagy egyenes ági rokona. A tolmácsnak nem a tolmács mivoltát kell igazolnia, hanem személyazonosságát.

Külföldi fél esetén – miután az általa benyújtott okiratokat, igazolásokat a Budapest Főváros Kormányhivatalához fel kell terjeszteni és azok elfogadhatóságáról szakhatósági állásfoglalást kérni – az anyakönyvi hivatal időpontot csak az iratok visszaérkezése után tudja kijelölni.

Külföldön történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének esetében az esemény helye szerinti állam anyakönyvvezetője (erre illetékes más szerve) ad tájékoztatást arról, hogy milyen okiratok, igazolások benyújtását kéri a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez.

Magyarországon tanúsítvány 2013. március 1-től nem kerül kiállításra. Amennyiben a tervezett külföldi bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes anyakönyvvezető (erre illetékes más szerv) tanúsítványt kér, az illetékes magyar konzuli tisztviselő az előbbiekben jelzett tényről igazolást adhat ki.