Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvvezetők:

Bakondi Piroska (+36 1-458-3036) és Göndöcs Krisztina (+36 1-458-3089)

E-mail: anyakonyv@budavar.hu

Ügyfélfogadási idő:
(ebédidő: 12.00-12.30 óra)
hétfő: 14:00 – 18.00 óra
szerda: 8:00 – 16:30 óra
péntek: 8:00 – 12:00 óra

Ügyfélfogadás helye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Anyakönyvi Hivatalba Anyakönyvvezetőkkel telefonon előre egyeztetett időpontra van lehetőség személyes ügyintézésre.

Hazai anyakönyvezés és apai elismerő nyilatkozat esetén az anyakönyvvezetővel telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség az ügyintézésre.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalában 1919. május 1-től vezetnek anyakönyvi nyilvántartást (a jelenlegi közigazgatási területen ennél korábban történt anyakönyvi eseményeket 1895. október 1-től 1919. április 30-ig a II. kerületben tartják nyilván).

Az anyakönyvi nyilvántartás hatósági nyilvántartás. Szabályait az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, valamint az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az anyakönyvi nyilvántartásból kiállított okirat k ö z o k i r a t, a benne foglalt adatokat – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

Az Anyakönyvi Hivatalban

  • állítják ki a születési, házassági és bejegyzett élettársi kapcsolatról készült anyakönyvi kivonatokat, halotti anyakönyvi kivonatokat,
  • veszik át a névváltoztatási kérelmeket,
  • itt lehet kérvényezni a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés és házasság, haláleset) hazai anyakönyvezésének elindítását,
  • valamint itt lehet bejelenteni a házasságkötési szándékot és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szándékát,
  • az újszülöttek anyakönyvezése, a családi jogállás – változások átvezetése;
  • a közigazgatási területen történt halálesetek anyakönyvezése is itt történik.

 

Anyakönyvi kivonatot személyesen vagy Ügyfélkapun keresztül lehet kérni. Személyes jelenlét esetében a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány, érvényes útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, a rendőrségen felvett jegyzőkönyv ellopott vagy elvesztett okmányról). Ha a kérelmező nem saját részére kéri a kivonatot írásbeli meghatalmazás is szükséges.

Az egyes ügytípusok részletes információi az alábbi kattintható linkeken elérhetők:

Házasságkötés

Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése

Újszülöttek anyakönyvezése és a családi jogállás-változások anyakönyvi átvezetése

Családi név, utónév anyakönyvezése, névviselés és névváltoztatás

Halálesetek anyakönyvezése

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése