Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvvezetők:

Bakondi Piroska (+36 1-458-3036) és Göndöcs Krisztina (+36 1-458-3089)

E-mail: anyakonyv@budavar.hu

Ügyfélfogadási idő:
(ebédidő: 12.00-12.30 óra)
hétfő: 14:00 – 18.00 óra
szerda: 8:00 – 16:30 óra
péntek: 8:00 – 12:00 óra

Ügyfélfogadás helye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Az Anyakönyvi Hivatalban az anyakönyvvezetőkkel telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség személyes ügyintézésre.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalában 1919. május 1-től vezetnek anyakönyvi nyilvántartást (a jelenlegi közigazgatási területen ennél korábban történt anyakönyvi eseményeket 1895. október 1-től 1919. április 30-ig a II. kerületben tartják nyilván).

Az anyakönyvi nyilvántartás hatósági nyilvántartás. Szabályait az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, valamint az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az anyakönyvi nyilvántartásból kiállított okirat k ö z o k i r a t, a benne foglalt adatokat – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

Az Anyakönyvi Hivatalban

  • állítják ki a születési, házassági és bejegyzett élettársi kapcsolatról készült anyakönyvi kivonatokat, halotti anyakönyvi kivonatokat,
  • veszik át a névváltoztatási kérelmeket,
  • itt lehet kérvényezni a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés és házasság, haláleset) hazai anyakönyvezésének elindítását,
  • valamint itt lehet bejelenteni a házasságkötési szándékot és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szándékát,
  • az újszülöttek anyakönyvezése, a családi jogállás – változások átvezetése;
  • a közigazgatási területen történt halálesetek anyakönyvezése is itt történik.

 

Anyakönyvi kivonatot személyesen vagy Ügyfélkapun keresztül lehet kérni. Személyes jelenlét esetében a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány, érvényes útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, a rendőrségen felvett jegyzőkönyv ellopott vagy elvesztett okmányról). Ha a kérelmező nem saját részére kéri a kivonatot írásbeli meghatalmazás is szükséges.

Személyesen a kérelmet az Ügyfélszolgálati Irodán tudják benyújtani.

Az egyes ügytípusok részletes információi az alábbi kattintható linkeken elérhetők:

Házasságkötés

Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése

Újszülöttek anyakönyvezése és a családi jogállás-változások anyakönyvi átvezetése

Családi név, utónév anyakönyvezése, névviselés és névváltoztatás

Halálesetek anyakönyvezése

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése