2023. március 14. 13:13

Adóváltozások az I. kerületben

Adórendelet módosításáról döntött a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. november 24-i ülésén. Ennek értelmében 2023. január 1. napjától változott az építményadó és a telekadó mértéke, kivezetésre került a vendégkönyv, illetve bővült építményadó tekintetében a kedvezményezettek köre.

Az adómérték változásról kiküldésre kerültek postai illetve elektronikus úton a határozatok. Az I. félévi építmény- és telekadó befizetési határideje a határozat véglegessé válását követő 15 nap.

Az egyenlegértesítők kiküldése folyamatosan zajlik. Fontos változás az idei évben, hogy a kivonatokon az építmény- és telekadó idei előírásai véglegesítés alatt álló tételként szerepelnek.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, míg más adózónak belföldi fizetési számlájáról átutalással vagy a határozat mellékleteként kiküldött készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell teljesíteni. Utalás estén kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a befizető azonosítót, mely lehet az adóazonosító jel/adószám/mutató.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2023.01.01 napjától magánszemélyek esetében 75 %-os adókedvezmény jár az építményre, amennyiben az adóalany saját vagy közeli hozzátartozója vállalkozásának székhelyeként, telephelyeként, fióktelephelyeként szerepel valamely hatóság, közigazgatási szerv vagy köztestület nyilvántartásában.

Amennyiben, a kedvezmény igénybevételére jogosult 2023.01.01-től, jogosultságát az adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról elnevezésű nyomtatványon jelentheti be. (https://urlap-20.asp.lgov.hu/)

További változás, hogy ez év január 1. napjával megszűnt az építményadó kötelezettség a hosszútávú lakásbérbeadás után.

Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy az ingatlan tekintetében történő bármilyen változás (tulajdonjog, székhely megszűnés, stb…) esetén az építmény- és telekadó kötelezettség nem szűnik meg automatikusan. Jogszabály alapján minden esetben az Adózó kötelezettsége bejelenteni, az erre szolgáló rendszeresített adatbejelentő lapon. (https://urlap-20.asp.lgov.hu/)

További kérdés esetén az ügyintézők az ado@budavar.hu email címen, és az alábbi telefonszámokon készséggel állnak rendelkezésre:

Debreczeni Sándor 06-1/458-3062
Oroszné Horváth Zita 06-1/458-3094
Tordasi Ildikó 06-1/458-3099