2022. szeptember 27. 12:37

A Vérmező közösségi tervezése

A Vérmező nemcsak kerületünk, de Budapest egyik legnagyobb közparkja, kerületi és budapesti polgárok közkedvelt pihenőhelye. Elhelyezkedése, arányai, növényállománya igazi kinccsé emeli a város szívében. Ugyanakkor közigazgatási helyzete hasonlóan a Tabánéhoz sajátos: bár a közpark az I. kerületben található, de a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll, a park kezelésének feladatait a Főkert munkatársai látják el.

A Budavári Önkormányzat elkötelezett abban, hogy más kerületi parkokhoz hasonlóan a Vérmezőt még zöldebbé és élhetőbbé tegye. A Fővárosi Önkormányzat is kiemelt szerepet szán a Vérmezőnek, hiszen része a város budai oldalán végigfutó parkok sorozatának, amit erősíteni, bővíteni, fejleszteni igyekszik. A fejlesztést mind a fővárosi, mind a kerületi önkormányzat a város lakóival együttműködve szeretné megvalósítani, ezért szeptember végétől kezdődően négyalkalmas közösségi tervezésre invitálunk minden lakót. Ebben a cikkben ennek a közösségi tervezésnek az előzményeit és folyamatát ismertetjük.

Az előzmények

2017-ben fogadta el a Fővárosi Közgyűlés Budapest zöldinfrastruktúra-koncepcióját, amely részletes helyzetelemzés alapján jelölte ki a zöldfelületi rendszer védelmének és fejlesztésének legfontosabb céljait és eszközeit. A Fővárosi Közgyűlés ennek alapján 2021-ben megszavazta a Radó Dezső tervet, hosszabb nevén a Budapesti Zöldinfrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akciótervet, amely a 2017-es koncepcióban kitűzött célokat figyelembe véve már konkrét, közép- és rövid távon tervezett beavatkozásokat, illetve projekteket tartalmaz. Ennek egyik eleme a Vérmező megújítása és az ahhoz készült stratégia terv. Már a stratégiai terv kidolgozásában is fontos szerepet kapott a lakosság, hisz tavaly tavasszal a Radó Dezső terv honlapján közzétett kérdőívben mindenkinek lehetősége volt véleményezni azt. A kérdőívet 854-en töltötték ki. Ezeket a véleményeket is figyelembe véve készült el az a végleges stratégia, amelyet szeptember 1-én fogadott el a Fővárosi Közgyűlés.

Mindeközben a COVID-járvány következtében kialakult gazdasági helyzetben a Fővárosi Önkormányzat anyagi lehetőségei beszűkültek, azonban kerületünk vezetése továbbra is kiemelten fontosnak tartotta a Vérmező megújításának mielőbbi megkezdését, így tovább folytatódtak az egyeztetések a két önkormányzat között. Ennek eredményeként a Budavári Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében 200 millió forintot különített el a Vérmező felújítására, amelyet a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére bocsátott, hogy a parkot kezelő Főkert kivitelezésében történhessenek fejlesztések. Egyszerűbben fogalmazva a kerület adott 200 millió forintot, hogy a Főkert – összhangban a már elfogadott stratégiával – azt a Vérmező fejlesztésére költse.

A megállapodás értelmében ezt az összeget ők két ütemben használják fel. A Vérmezőt látogató olvasóinknak bizonyára már feltűnt, hogy a közelmúltban több fejlesztés is megvalósult a parkban: részleges gyepfelújítás történt, évelő növényeket és virágokat telepítettek a Főkert munkatársai a biodiverzitás növelése érdekében. Még idén új, fedett hulladékgyűjtőkre cserélik az évtizedekkel ezelőtt kihelyezett szemétgyűjtőket, modernebb padok kerülnek a parkba, és megújul a Szitakötő játszótér gumiborítása is. Ez a felújítás első üteme, a megállapodás értelmében 60 millió forint értékben.

Így érkezünk el a második ütemhez, amelynek egyik eleme a négyalkalmas közösségi tervezés.

A közösségi tervezés

Mielőtt közelebbről ismertetném a közösségi tervezést, fontos megjegyezni, hogy az itt születő döntések  nem a fennmaradó 140 millió forint egészére vonatkoznak. A két önkormányzat közötti megállapodás értelmében a második ütemben két elem prioritást élvez: a park köztéri világításának megújítása és egy rekortán futókör kialakítása. Ezt a kerület vezetése azért is tartja kiemelten fontosnak, mert a lakosság részéről rendszeresen felmerül a világítás problémája, ha a park közbiztonságáról van szó. A futókörrel pedig a parkot sportolási céllal látogatók lehetőségeit kívánja a vezetés javítani, szintén lakossági igény alapján. Ezzel együtt a kerület nyitott arra, hogy a már elkészült koncepcióval összhangban – és a lehetőségekhez mérten – más elemek is bekerüljenek a második ütembe. Ilyen értelmében a közösségi tervezés fő fókusza inkább a Vérmező jövőképéről szól majd, a koncepció alapján a közpark teljeskörű megújításának megtervezésén van a hangsúly. A cél az, hogy a helyi lakosok, parkhasználók véleményt tudjanak formálni a Vérmező közparki fejlesztéséről, így a zöldfelületek kialakításáról, funkcionális elrendezéséről, a rekreációs funkciókról, parki infrastruktúráról, a közlekedési kapcsolatokról, a park „arculatfejlesztéséről”, látványáról, és közösségi tervezés keretében aktív résztvevőivé váljanak a végleges koncepció kialakításának.

A közösségi tervezésben a Főkert megbízásából a Völgyzugoly Műhely a szakmai partner, akik az elmúlt években számtalan közösségi tervezésben vettek részt országszerte.

A közösségi tervezésre szeptember 22-én, október 6-án, 21-én és november 3-án 17 és 20 óra között kerül sor a Márai Sándor Művelődési Házban (Krisztina tér 1.), mindenki előtt nyitottan, de előzetes regisztrációhoz kötötten. Regisztrálni a zif@budapest.hu e-mail-címen lehet.
Ezekre az alkalmakra elsősorban azokat várjuk, akik aktívan használják a parkot: a helyi civil közösségeket,  legyenek ők szervezett vagy nem szervezett lakossági csoportok, kutyások, parklátogató szülők, idősebbek, illetve várjuk a környező, jelentősebb oktatási, nevelési intézmények, vállalkozások képviselőit is.

Az összejöveteleken a közös műhelymunka dominál majd, nagy- és kiscsoportos formában, szakértők jelenlétében, ahol a résztvevők megismerhetnek hazai és nemzetközi példákat a Főkert és a Völgyzugoly Műhely szakértői révén.

Természetesen a közös munka akkor a leghatékonyabb, ha a résztvevők mind a négy összejövetelen jelen tudnak lenni, de ez nem feltétel, amennyiben más elfoglaltság miatt valaki csak egy-két alkalmon tud jelen lenni, az ajtó előtte is nyitva áll, hiszen a cél, hogy mindazok véleménye és ötletei tükröződjenek majd az új onnan kialakított Vérmezőn, akik rendszeres használói Buda egyik legnagyobb közparkjának.

Tervezzük meg EGYÜTT a Vérmezőt!

A témában interjút készített Bihari György civil referenssel a Tilos Rádió, itt visszahallgatható (11:40-38:40).

2024. június 18. 20:29

FIGYELEM! HŐSÉGRIADÓ!  A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2024. június 19-én (szerda) 00:00 órától 2024. június 22-én (szombat) 24:00 óráig III. fokú...