2020. november 17. 21:37

A Pneumococcus oltások beadásának menete

Tisztelt I. kerületiek!

Többen is megkeresték az Önkormányzatot a Pneumococcus elleni védőoltásokkal kapcsolatban.

Röviden összefoglaljuk a védőoltás igénylésének és beadatásának menetét:

A háziorvos felírja a Pneumovax 23 vagy a Prevenar 13 védőoltást.

A recept kiváltásakor a támogatást igénylő saját nevére szóló ÁFÁ-s számlát szükséges kérni.

Adassa be az oltást. Az oltás beadásának megtörténtét a kérelem-nyomtatvány megfelelő pontjának kitöltésével, aláírásával és lepecsételésével az oltás beadására jogosult orvos igazolja.

Nyújtsa be a hiánytalanul kitöltött kérelem-nyomtatványt az alábbi csatolmányokkal a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájának egyikében. (A nyomtatványok a www.budavar.hu oldalról is letölthetők.)

A krónikus betegség fennállását a kérelem-nyomtatványon a háziorvos igazolja. Az oltás beadásának megtörténtét a kérelem-nyomtatvány megfelelő pontjának kitöltésével, aláírásával és lepecsételésével az oltás beadására jogosult orvos igazolja.

A támogatási kérelemhez csatolni szükséges:

– az oltás megvásárlását igazoló, támogatást igénylő saját nevére szóló ÁFÁ-s számlát

– amennyiben a támogatás megállapításának a feltétele a Budapest I. Kerületében fennálló bejelentett lakóhely, lakcímkártyája másolatát

– amennyiben a támogatást azonos lakcímen és közös háztartásban élő krónikus beteg hozzátartozóra, valamint azonos lakcímen és közös háztartásban élő, oltás beadásakor a tizennyolcadik életévét be nem töltött közeli hozzátartozóra hivatkozással kérik, mind a tizennyolcadik életévét be nem töltött hozzátartozó, mind a krónikus beteg hozzátartozó, mind a támogatást igénylő lakcímkártyája másolatát

– amennyiben a támogatás megállapításának feltétele a rendvédelmi szervekkel, általános és középfokú iskolákkal, mentőszolgálati tevékenységet ellátó szervezettekkel fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszony, az erre vonatkozó harminc napnál nem régebbi munkáltatói igazolást

– a hiánytalanul kitöltött, támogatást igénylő által aláírt támogatási szerződést 2 (azaz kettő) példányban