2020. november 12. 10:10

A közterületi maszkviselés szabályai

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a járványveszély enyhítéséhez szükséges korlátozásról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest I. kerület belterületén valamennyi közterületen és nyilvános helyen – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (https://magyarkozlony.hu/…/e35363d964683da1…/megtekintes) 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot kell viselni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés alapján maszkot viselni, ha az érintett fizikai vagy egészségi állapota a maszk viselését nem teszi lehetővé.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Budapest, 2020. november 11.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző