2024. január 4. 20:44

A Budapesti Közművek szervezetten gyűjti be és környezetbarát módon hasznosítja az ünnepek után feleslegessé vált sokszázezer karácsonyfát

Az ünnepeket követően a Budapesti Közművek keretein belül önálló tevékenységet folytató FKF Hulladékgazdálkodási Divízió munkatársai szervezetten, külön járatrendszerben gyűjtik össze és szállítják el a kihelyezett fenyőfákat. A feladat logisztikai szempontból is komoly kihívás, hiszen becslések szerint évente mintegy 500-600 ezer tűlevelű kerül ki a fővárosi utcákra, ezt a mennyiséget kell begyűjteni, illetve hasznosítását megoldani.

Az FKF tapasztalatai szerint vízkereszt után, azaz január 6-át követően kezdődik az igazi kihelyezési dömping, amely általában egy-másfél hónapig tart.

A lakosság a fák kihelyezésénél több lehetőség közül is választhat: a több mint 250 kijelölt gyűjtőhely bármelyikére elhelyezheti a kiszolgált karácsonyfát, vagy a háztartási hulladékos kukák mellé teheti ki jól látható helyre a hulladékgyűjtés napján. Ez utóbbi esetben a fák kihelyezésekor figyelni kell arra, hogy azok ne akadályozzák a gyalogos-, bicikli- és gépjárműforgalmat.
Az FKF kéri a budapestieket, hogy a fenti két megoldás egyikét válasszák, és semmiképpen se dobják el fájukat a közterületeken, mások biztonságát és a főváros tisztaságát veszélyeztetve ezzel.

A kijelölt gyűjtőpontokról vízkeresztet követően, naponta átlagosan 12 fenyőfa járat szállítja el az összegyűlő karácsonyfákat. A járatokat kifejezetten ebből a célból indítja a Budapesti Közművek illetékes szakterülete. A fővárosi lomtalanításoknál alkalmazott, speciális felépítménnyel szerelt célgépek napi járatok keretében, program szerint gyűjtik be a fenyőfákat a 250 gyűjtőhelyről. Az FKF tapasztalatai szerint a budapestiek közül legtöbben már ezen a környezetkímélő módon válnak meg karácsonyfájuktól. A fenyőfajáratokkal párhuzamosan a lakóingatlanoktól a jól ismert kommunális hulladékszállító célgépek gyűjtik össze a kiszolgált örökzöldeket, illetve szükség esetén külön járművek is besegítenek a nagyméretű fák elszállításába.
Az FKF kérése, hogy munkatársainak védelme, a nagyértékű célgépek biztonságos működése, továbbá a környezetbarát hasznosítás érdekében a kiszolgált tűlevelűekről a kihelyezést megelőzően a díszeket, a csillagszórókat, a szaloncukor-kampókat és elsősorban a talpakat távolítsák el.

A fenyőfajáratok a kiszolgált tűlevelűeket a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe szállítják.

A karácsonyfák az aprítást követően, a kommunális hulladékkal történő összekeverésük után, ellenőrzött, ipari körülmények között alkalmasak a környezetkímélő módon történő termikus hasznosításra, így a nagyhatékonyságú, úgynevezett kapcsolt energiatermeléssel több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak környezetbarát távhőt és villamos energiát.

A Budapesten egész évben keletkező háztartási hulladék mintegy kétharmadát, közel 400 ezer tonna kommunális hulladékot is ilyen módon hasznosítják a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben. Ez a technológia – amellett, hogy hozzájárul a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének mérsékléséhez – jelentős földgáztüzelést vált ki. A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű 2022-ben 32 millió m3 földgáz felhasználást takarított meg teljes éves működésével a budapesti távhő előállítása során, miközben környezetbarát villamos energiát is táplált az országos hálózatba. A létesítményben termelt hőenergia a FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió hálózatán keresztül mintegy 76 ezer budapesti lakásba jut el távfűtés és használati melegvíz formájában, az itt előállított villamos energia pedig mintegy 50.000 átlagos budapesti háztartás éves áramigényét biztosítja. A Budapesten feleslegessé váló fenyőfák tehát ezekhez a jelentős eredményekhez járulnak hozzá.

A budapesti fenyőfák begyűjtésével kapcsolatos minden információ – köztük a kijelölt gyűjtőhelyek listája és az azok helyszíneit mutató térképek – elérhető a www.fkf.hu oldalon.

Fotó: Budapesti Közművek