Közterület- felügyelő

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közterület- felügyelő munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2021. december 31.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

 

közterület- felügyelő

munkakör betöltésére

 

 

A leendő munkatárs feladatai:

 • A Budavári Önkormányzat közigazgatási területén az általános közterület- felügyelői feladatok ellátása,
 • bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában való közreműködés,
 • útkezelői feladatok ellátásában való közreműködés,
 • a szükséges intézkedések megtétele a kerület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében,
 • fellépés az épített és természeti környezet védelmének biztosítása érdekében,
 • közbiztonság és a közrend védelmének elősegítése,
 • az önkormányzati vagyon védelmének biztosítása,
 • közreműködés a köztisztasági, az állategészségügyi és ebrendészeti szabályok betartásában,
 • kerékbilincseléssel kapcsolatos feladatok ellátása, a szükséges intézkedések megtétele az üzemképtelen és a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjárművek közterületről történő eltávolítása érdekében,
 • parkolási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése,
 • térfelügyeleti rendszer működésével kapcsolatos feladatok.

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírása szerinti 30. közterület-felügyelői feladatkör: I. besorolási osztályan – felsőoktatásban szerzett szakképzettség, II. besorolási osztályban – középiskolai végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • közterület-felügyelői vizsga vagy mentesség a vizsga letétele alól,
 • B kategóriás vezetői engedély,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Azonos területen szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • idegen- nyelvtudás

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55.000,- Ft.
 • Budapest közlekedési bérlet.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés helye 1012 Budapest, Attila út 107.
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „közterület- felügyelő”.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu/karrier weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 15.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában: Elektronikus úton Wimmer-Kredon Krisztina részére a wimmer.krisztina@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére, zárt borítékban a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. címre.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vörös Mária irodavezető nyújt a  06-1/225-7272 telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével.

 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, ha nem találjuk meg az ideális jelöltet.

jelentkezés az állásra


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Adatkezelési irányelvek
Elfogadom az Adatkezelési irányelveket