Jegyző

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása

HATÁRIDŐ

2021. október 5.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat polgármestere

pályázatot hirdet

jegyző

munkakör betöltésére

 

Feladatkör:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása

 

Alkalmazási feltételek:

 • Jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatott szerzett.
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik.
 • A polgármester közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
 • Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • legalább 3 éves önkormányzati vezetői tapasztalat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 éves önkormányzati vezetői tapasztalat.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • stratégiai szemléletmód,
 • vezetési-szervezési készség,
 • döntésképesség,
 • folyamatmenedzselés,
 • motíválás képessége.

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55 000 Ft. Egyéni teljesítményértékelés alapján az eltérítés és személyi bér lehetősége nyitva áll kollégáink előtt.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk vagy utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • A jogszabályban foglaltak szerint lehetőség van célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, továbbá tanulmányok támogatására, és az önképzésra.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • A munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu/karrier weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.
 • Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „jegyző”

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 5.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 30.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában: A szemelyugy@budavar.hu e-mail címre. Az elektronikus úton benyújtott pályázatnak 2021. október 5-ig meg kell érkeznie a Polgármesteri Hivatalba.

 

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), Váradiné Naszályi Márta polgármester részére, zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „jegyzői pályázat”.

A postai úton benyújtott pályázatnak 2021. október 5-ig meg kell érkeznie a Polgármesteri Hivatalba.

 

Személyesen: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban a polgármesteri kabinet titkárságán.

 

A jegyzőt a polgármester nevezi ki határozatlan időre, próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

jelentkezés az állásra


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Adatkezelési irányelvek
Elfogadom az Adatkezelési irányelveket