Szociális tanulmányi ösztöndíj

Ügyleírás

Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az általános iskola második osztályát elvégzett tanuló, valamint a középiskola nappali tagozatán tanulmányit folytató tanuló- legfeljebb 22. életévének betöltéséig – akinek az előző tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy a fölött van, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2018-ban 71.250,-Ft).

Az ösztöndíj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a (2018-ban 11.400,-Ft).
Az ösztöndíjat tárgyév szeptember 1-től, következő év augusztus 31-ig kell folyósítani. A kérelmet a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy más törvényes képviselő június 15-től – az iskolai tanév végétől – szeptember 30-ig nyújthatja be.

Jogszabályi háttér

Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szabályozza.

a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.

Kapcsolattartás

Szociálpolitikai ügyintéző

telefonszám: +36/1-458-3033; vagy +36/1-458-3035

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikus űrlap

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány

Eljárás díja:

illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

  • sommás eljárásban nyolc nap
  • teljes eljárásban hatvan nap(függő hatályú végzés esetén)