Oltási támogatás

Ügyleírás

Az Önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalásában, oltási támogatásban részesíti azt a személyt, aki az I. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él, és

  1. akinek fiú gyermeke az adott évben tölti be 13. életévét, – a házi gyermekorvos javaslatára – méhnyakrák elleni oltássorozat (HPV) költségének átvállalását igényli;
  2. aki az adott évben 6 hetes és 8 hónapos korú gyermeke részére – a házi gyermekorvos javaslatára – rotavírus okozta hasmenés elleni védő oltássorozat költségének átvállalását igényli;
  3. aki a 80. életévét betöltötte és a háziorvosa javaslatára pneumococcus védőoltás költségét igényli.

Az a) és b) pont esetén az oltási támogatásra a törvényes képviselő akkor jogosult, ha vállalja, hogy a 3 vakcinából álló védőoltás kedvezményes árából az 1. vakcina árát megfizeti, az Önkormányzat pedig támogatásként biztosítja a 2. és 3. vakcina árát. Azoknak a családoknak, akik a kérelem benyújtásakor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az Önkormányzat a teljes oltás-sorozatot ingyenesen biztosítja.

A c) pont esetében az Önkormányzat az oltás teljes költségét átvállalja.

 

Az oltási támogatás iránti kérelmet a jogosult illetve a törvényes képviselő az erre rendszeresített formanyomtatványon két példányban a háziorvos védőoltásra tett javaslatával együttesen, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportjához juttatja el.

A kérelemhez mellékelni kell a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát.

Jogszabályi háttér

Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szabályozza.

a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.

Kapcsolattartás

Krupla-Kelemen Ágnes
Intézményi referens
telefonszám: +36/1-458-3051

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikus űrlap

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány

Eljárás díja:

illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

  • sommás eljárásban nyolc nap
  • teljes eljárásban hatvan nap(függő hatályú végzés esetén)