Eseti települési támogatás

Ügyleírás:

1.) Eseti települési támogatásra jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, ha szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra nem szerzett jogosultságot, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 százalékát (2018-ban 85.500,-Ft).

Az eseti települési támogatás mértéke legfeljebb a nyugdíjminimum 100 %-a (2018-ban 28.500,-Ft). Az eseti települési támogatásra ugyanaz a kérelmező – továbbá a vele közös háztartásban élő személy – a segély felvételétől számított három hónap elteltével – a szükséges feltételek fennállása esetén – ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot új eljárás keretében kell elbírálni.

Eseti települési támogatást ugyanannak a személynek naptári évenként legfeljebb három alkalommal lehet megállapítani.

2.) A Népjóléti Bizottság eseti települési támogatást nyújthat annak a személynek, ahol a saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát (2018-ban 85.500,-Ft) és rendkívüli élethelyzete azt indokolja. Az így megállapított segély évenkénti mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (2018-ban 85.500,-Ft).

Csatolandó dokumentumok:

  • az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,
  • az igénylő és családtagjai vagyonnyilatkozata,
  • a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, illetve létfenntartási gondok igazolása.

Jogszabályi háttér:

Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szabályozza.

a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.

Benyújtás formája és módja:

Az ügy kérelemre indul, Elektronikus, vagy papír alapon.

Kapcsolattartás

Szociálpolitikai ügyintéző

telefonszám: +36/1-458-3033; vagy +36/1-458-3035

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikus űrlap

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány

Eljárás díja:

illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

  • sommás eljárásban nyolc nap
  • teljes eljárásban hatvan nap(függő hatályú végzés esetén)