Műszaki iroda irodavezető

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Műszaki iroda irodavezető munkakörbe betöltésére,

HATÁRIDŐ

2021. május 25.

A leendő vezető feladatai:

 • Felelős a Műszaki Iroda munkájának megszervezéséért, működéséért, irányításáért, ellenőrzéséért.
 • Önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításával (elsősorban lakások és helyiségek bérbeadásával) kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a tulajdonosi döntések előkészítése és végrehajtása.
 • rendszeresen készít majd előterjesztéseket a Képviselő-testület és a bizottságok ülésére,
 • részt vesz a képviselő-testületi üléseken és- szükség szerint – a bizottsági üléseken,
 • a lakás és helyiségbérlők beadványait felülvizsgálja és a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve intézkedik azokat döntésre előterjeszteni.
 • közreműködik az ingatlanhasznosítási koncepció előkészítésében,
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlannal bíró társasházakban segít kialakítani az Önkormányzat, mint tulajdonostárs döntését, lakás-és helyiség bérbevételére, valamint társasházak felújításához kapcsolódó támogatási pályázatok lebonyolításában vesz részt,
 • kapcsolattartás az önkormányzati ingatlanok műszaki karbantartójával.

Elvárások

Alkalmazási feltételeink:

 • Rendelkezik felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképzettséggel (pl. gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség),
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • stratégiai szemléletmód,
 • döntésképesség,
 • jó szervezőkészség,
 • jó tervezőképesség,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

Mit kínálunk

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55.000,- Ft.
 • Budapest közlekedési bérlet.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

A pályázat benyújtásának menete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal.
 • Motivációs levél.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratainak egyszerű másolatát.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást az igénylésről.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
 • Kérjük továbbá a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „Műszaki Iroda irodavezető”, valamint a pályázati anyaghoz csatolni szükséges a budavar.hu/palyazatok weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában: Elektronikus úton Wimmer-Kredon Krisztina részére a wimmer.krisztina@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzője részére, zárt borítékban a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. címre.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást dr. Németh Mónika aljegyző nyújt a 0630/435-5585-es telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével.

Elbírálást követően az új kollégánk 2021. június 16. állhat munkába.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, ha nem találjuk meg az ideális jelöltet.

jelentkezés az állásra


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Adatkezelési irányelvek
Elfogadom az Adatkezelési irányelveket