Gazdasági irodavezető

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet gazdasági irodavezető munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2022. január 23.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

gazdasági irodavezető

munkakör betöltésére

Feladatkör:

 • Felelős a Gazdasági Iroda munkájának megszervezéséért, működtetéséért, irányításáért, ellenőrzéséért.
 • A gazdasági szervezet vezetéséhez kapcsolódóan felelős az Önkormányzat, a Budavári Polgármesteri Hivatal és a Budavári Művelődési Ház mint költségvetési szervek költségvetési feladatainak az ellátásáért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek koordinációjáért, gazdálkodásuk felügyeletéért.
 • Felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott feladatok ellátásáért.
 • Gondoskodik a hatályban lévő jogszabályok, a képviselő-testület, a bizottságok, a felettes szakmai szervek és a hivatali vezetők határozatainak, utasításainak megtartásáról, megtartatásáról.
 • Gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységét érintő szabályzatok elkészítéséről, azok folyamatos aktualizálásáról.
 • Összefogja, irányítja a költségvetési tervezés és beszámoló munkálatait. Gondoskodik a kapcsolódó testületi előterjesztések elkészítéséről és összeállításáról (költségvetési rendelet, átmeneti gazdálkodási rendelet, költségvetési maradvány elszámolás, költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló). A költségvetési rendelet végrehajtása és a testületi döntések figyelembevételével év közben előkészíti a költségvetési rendelet szükséges módosításait.
 • Részt vesz a képviselő-testületi üléseken és – szükség szerint – a bizottsági üléseken.
 • A Gazdasági Iroda vezetője látja el a gazdasági vezetői feladatokat. A gazdasági vezető közvetlenül irányítja a Számviteli Csoportot. Helyettesítését a Költségvetési Csoport vezetője látja el.

 

Alkalmazási feltételek:

 • az Ávr. 12. §-ában meghatározott képesítési feltételeknek való megfelelés,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdésében előírt nyilvántartásban szerepelnie kell és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
 • jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett gazdasági vezetői tapasztalat.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • stratégiai szemléletmód,
 • döntésképesség,
 • analitikus gondolkodás,
 • jó szervezőkészség,
 • jó tervezőképesség,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kezdeményezőkészség,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • terhelhetőség.

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályozók alapján járnak.
 • A hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55 000 Ft. Egyéni teljesítményértékelés alapján az eltérítés és személyi bér lehetősége nyitva áll kollégáink előtt.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk vagy utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • A jogszabályban foglaltak szerint lehetőség célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • A munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • az Szt. 151. § (3) bekezdése szerint a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu/karrier weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.
 • Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „gazdasági irodavezető”.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 23.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában: Elektronikus úton Wimmer-Kredon Krisztina részére a wimmer.krisztina@budavar.hu e-mail címen keresztül.

 

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda részére, zárt borítékban 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. címre.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh Mónika jegyző nyújt a +36 1 458-3076-os telefonszámon.

 

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

jelentkezés az állásra


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Adatkezelési irányelvek
Elfogadom az Adatkezelési irányelveket